Opwekken

Energie opwekken kan op verschillende manieren.

zonnepanelen op je eigen dak of op je eigen grond

Voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen heb je nodig: zonnepanelen, één of meerdere omvormers en een mogelijke aanpassing in de meterkast.

De elektriciteit die je opwekt en niet direct zelf gebruikt wordt geleverd aan het netwerk voor stroom. Op het moment dat u meer elektriciteit verbruikt dan u opwekt kunt u deze elektriciteit weer van het netwerk terughalen. Op jaarbasis wordt gekeken hoeveel elektriciteit u heeft geleverd en hoeveel elektriciteit u heeft afgenomen. Dit noemt men salderen. Als u meer heeft afgenomen dan geleverd moet u bijbetalen. De kosten voor een kWh zijn dan ongeveer 20,5 ct. Heeft u echter meer geleverd dan dat u heeft verbruikt dan ontvangt u voor deze kWh’s een vergoeding van ongeveer 4,0 ct.

Minister Kamp heeft in de herfst van 2017 aangekondigd dat saldering nog toegestaan is tot 2023. In het nieuwe regeerakkoord is men echter op deze belofte teruggekomen. De salderingsregeling zal tot en met 2022 van kracht blijven. Waarschijnlijk zal de salderingsregeling dan geleidelijk aan vervangen worden door o.a. een invoedtarief per kWh.

Begin 2021 heeft minister Wiebes bekendgemaakt dat saldering nog toegestaan is tot en met 31 december 2022. Over het jaar 2023 zal u 11% van de elektriciteit die u opwekt niet meer mogen salderen. Elk jaar hierop volgend wordt het percentage met 11% verhoogd. In 2030 mag u in het geheel niet meer salderen. Men denkt dat opslag van elektriciteit dan voor een ieder betaalbaar en haalbaar zal zijn.

Zie brief van minister Wiebes aan de Kamer d.d. 25 april 2019 voor de nadere uitleg.

zonnepanelen op het dak van een ander – Postcoderoosproject

Handboek Postcoderoosproject met voorbeelden

U kunt echter ook overwegen om zonnepanelen op het dak of op de grond van een ander te plaatsen. Daarvoor moet u zich aansluiten bij een Postcoderoosprojekt bij u in de buurt. Vraag de Energiecoöperatie of er op dit moment een projekt in de buurt open is voor deelname.

Met de inleg van de deelnemers investeert de coöperatie in de aanschaf van  zonnepanelen. Met toepassing van de Postcoderoosregeleing ontstaan hierdoor twee geldstromen. In de eerste plaats ontvangt de coöperatie  een vergoeding van de energieleverancier voor de verkoop van de opgewekte stroom. Hiervan betaalt de coöperatie het beheer en onderhoud van de installatie. Daarnaast ontvangt de deelnemer in het project via de energieleverancier een energiebelastingkorting op haar energienota. Voor 2019 bedraagt deze energiebelasting 0,11 euro per kWh. De hoogte van de korting is afhankelijk van de deelname in de coöperatie. U kunt over maximaal 10000 kWh een korting krijgen.

Als u 3500 kWh verbruikt en uw ‘zonneaandeel’ (panelen) van de coöperatie leveren 3000 kWh op dan krijgt u over 3000 kWh de korting van 0,11 euro per kWh per jaar.

Als u 2500 kWh verbruikt en uw ‘zonneaandeel’ (panelen) van de coöperatie leveren 3000 kWh op dan krijgt u over 2500 kWh de korting van 0,11 euro per kWh per jaar.

Toepassing van de Postcoderoosregeling dient door de energiecoöperatie te worden aangevraagd bij de belastingdienst. Als aan de voorwaarden is voldaan geldt de korting van overheidswege en is voor een periode van 15 jaar gegarandeerd.

Informatie over de Postcoderoosregeling kunt u vinden op:

Postcoderoosregeling.nl

Hieropgewekt.nl

Andere methoden zullen hieronder nader uitgewerkt worden, zoals: windmolens, zonnecollectoren, monovergisters, aardwarmte, lucht-water-warmtepompen, zonneweide, SDE+ etc.

Asbest eraf zonnepanelen erop (deze regeling is 31-12-2018 beëindigd.)

Asbest van voormalig agrarisch bedrijf en 5 kW zonnepanelen er op. 

Asbest van melkveebedrijf en energieneutraal melken met zonnepanelen 43 kW installatie.

Zonnepanelen op het dak of een zonneweide met SDE+

17-sde-subsidie-stappenplan-enegieproductie

Na aanvraag van de SDE+ subsidie moet binnen één jaar concreet begonnen worden met de uitvoering.