AVG

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Energiecoöperatie De Toekomst gaat als volgt om met gegevens van derden:

 

 1. Energiecoöperatie De Toekomt verzamelt, bewaart en verzamelde gegevens die noodzakelijk zijn voor onze leden en activiteiten administratie. Dit bestaat uit het volgende:
 • – NAW gegevens van de leden (Naam, Adres en Woonplaats)
 • – Eén of meer emailadressen van de leden
 • – Aangevuld met één of meer telefoonnummers
 • – Wij noteren of u als lid wel of geen energie afneemt van onze collectieve energieleverancier VanOns (oude naam: Noordelijk Lokaal Duurzaam)
 • – Voor specifieke door Energiecoöperatie De Toekomt aangeboden op duurzaamheid gerichte activiteiten zoals bijv. participatie aan collectief zonnedak of energie neutrale woning waarin u als lid deelneemt voeren wij een aparte administratie.
 • – De accountant van Energiecoöperatie De Toekomt heeft toegang tot de gegevens.
 1. Van niet leden of aanstaande leden die (gaan)deelnemen aan onze activiteiten administreren wij:
 • – NAW gegevens van de leden (Naam, Adres en Woonplaats)
 • – Eén of meer emailadressen
 • – Aangevuld met één of meer telefoonnummers
 • – Wij noteren of u op dat moment wel of geen energie afneemt van onze energieleverancier VanOns (oude naam: Noordelijk Lokaal Duurzaam)
 • – Voor specifieke door Energiecoöperatie De Toekomt aangeboden op duurzaamheid gerichte activiteiten zoals bijv. participatie aan collectief zonnedak of energie neutrale woning waarin u deelneemt voeren wij een aparte administratie.
 • – De accountant van Energiecoöperatie De Toekomt heeft toegang tot de gegevens
 1. Energiecoöperatie De Toekomt beschikt van vele leden enquête of onderzoeksresultaten ten behoeven van onze activiteiten of deelname aan specifieke projecten. In geval gegevens ten behoeve van een project noodzakelijk gedeeld moeten worden voor de uitvoering van het overeengekomen project vragen we u toestemming. Geeft u geen toestemming dan is Energiecoöperatie De Toekomt niet langer gehouden tot voortzetting van het project voor u.
 2. Alle gegevens hebben wij nodig om u als lid, aanstaand lid en/of deelnemer te registreren en te begeleiden. Mocht u uit Energiecoöperatie De Toekomt treden dan vernietigen wij deze gegevens.
 3. Af en toe ontvangt u aan u gerichte mail, post, app, mail etc. met wellicht voor u relevante informatie vanuit Energiecoöperatie De Toekomt. Dit soort berichten zullen wellicht aan alle leden gezonden kunnen worden maar zonder dat zichtbaar zal zijn aan wie dit bericht allemaal is gestuurd (als BCC bijvoorbeeld).
 4. Daarnaast bewaren wij geen bijzondere persoonsgegevens.
 5. U kunt op elk moment navraag doen welke gegevens wij van u hebben en aanvragen om dit te wijzigen of te verwijderen. Verwijderen betekent dat wij voor u geen services kunnen verlenen of u op de hoogte kunnen houden van relevante zaken.
 6. Verdere uitleg voor Energiecoöperatie De Toekomt en andere organisaties is hier te vinden: https://nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming

 

Het bestuur van Energiecoöperatie De Toekomt coöperatie U.A.

Steggerda, 18 juni 2018