Home

We-Energy Game overleg over plaatsing zonnepanelen en windmolens.‘We-Energy game’

Dorpen stimuleren elkaar bij duurzaamheid

28 november 2019 om 15:19 uur

Oldetrijne – De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) hield in het dorpscentrum in Oldetrijne een bijeenkomst over ‘Energietransitie en Duurzaamheid’.

Voorzitter Eddy Lania benadrukte dat de avond gericht was op bewustwording. ‘Het gaat over waar we kunnen samenwerken op het gebied van duurzaamheid en hoe we elkaar kunnen stimuleren.’

Wethouder Hanneke Zonderland benadrukte de noodzaak van deze transitie, die vanaf onderaf moet komen. Alle inwoners worden aangemoedigd om mee te denken hoe te verduurzamen.

Vanuit de gemeente sprak Jitske Tuimaka over de weg die Weststellingwerf is ingegaan. De gemeente werkt mee aan een Friese Regionale Energie Strategie (RES). Ze gaf aan dat de inwoner en burgers moeten besparen en dat er meer elektrificatie en energiebronnen zouden moeten komen.

In 2021 moet de gemeente duidelijk maken aan het ministerie, wanneer welke dorpen van het gas kunnen. De gemeente heeft op dit moment ook afspraken met de woningcoöperatie om alle huurhuizen naar minimaal energielabel B te krijgen.

Stichting “De Duurzame Toekomst” Steggerda heeft als doel om Weststellingwerf Energie Neutraal te maken. De stichting is in 2017 gestart in Steggerda. De stichting heeft inmiddels al diverse projecten gedaan op het gebied van duurzaamheid. Zij willen alle dorpen en inwoners binnen Weststellingwerf helpen om de soms moeilijke weg naar duurzaamheid te gaan. Het programma is gericht op besparing, opwekken en leveren van energie. Advies vanuit de stichting: “Begin dichtbij, wat is de huidige staat van het huis?’

Een informatief spel, ‘We-Energy game’ werd door vijf groepen gespeeld op plattegronden van de gemeente. Hierdoor werd bewustzijn opgeorpen op het gebied van duurzaamheid. Door middel van samenwerking werd het gewenste doel behaald van het spel.

In 2020 is een vervolgbijeenkomst.

 Indien u het We-Energy game ook in uw dorp of met een ander gezelschap wilt spelen dan kunt u contact opnemen met Energiecoöperatie De Toekomst uit Steggerda: Anne Engwerda 0561-441061
 =====================================================
5 juli 2019
DE LAATSTE 8 PANELEN ZIJN VERKOCHT !
HET 2e POSTCODEROOSPROJECT ‘DE MEENTHE’ IN WOLVEGA IS UITVERKOCHT
Afgelopen week een inschrijving voor 8 panelen!
Er waren in totaal 184 panelen beschikbaar.
 
Het vermogen per paneel is 305 Wp.
De kostprijs per paneel is 250 euro.
Juli wordt er stroom geleverd!
—-
Realisatie van het project is vervroegd. In plaats van augustus wordt in de week van 1 juli begonnen met het leggen van de panelen.
Uitgifte van de zonnecertificaten vindt plaats in de maand juni.
Zonnepanelen op het dak van een ander.
Wij hebben de Maatschap Samsom bereid gevonden om hun dak ter beschikking te stellen voor een Postcoderoosproject.
Dit betekent dat u als koper van de zonnepanelen gedurende 15 jaar recht hebt op de aftrek van de energiebelasting over de door uw panelen opgewekte elektriciteit op het dak van een ander.
—-
Iedereen die binnen het Postcodegebied valt kan meedoen als u minder dan 10.000 kWh per jaar verbruikt.
VALT U BINNEN DE POSTCODEROOS ?
Woont u in Wolvega, Sonnega, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Oldeholtpade, Peperga, De Blesse of Blesdijke dan had u ook deel kunnen nemen aan dit project.
—-
Voor nadere informatie zie op deze website:
De voorbeeldberekening met korte uitleg:
Voor een uitgebreide uitleg over de werking:
Voor nadere uitleg:
bel met:          T. Waldus 0561-441189
of mail naar:  ecdetoekomst@gmx.com
===============================================================

Energiecoöperatie De Toekomst genomineerd voor het Groene Lintje

Drie genomineerden Groene Lintje 2019

Energiecoöperatie DeToekomst was genomineerd voor het groene lintje. In het kader van Wereld Milieu Dag werden drie genomineerden in het zonnetje gezet met bloemen en een oorkonde en werd namens GroenLinks Weststellingwerf het Groene Lintje 2019 uitgereikt aan Melkveehouderij Maatschap van Dijk-Landman uit Oldelamer. Geen lintje dus, maar wel een lovend juryrapport voor EC De Toekomst. Uit het juryrapport het volgende citaat.

“Grote waardering heeft de jury voor de inzet waarmee vrijwilligers van het burgerinitiatief Energie Coöperatie De Toekomst, hun doelen proberen te realiseren en de wijze waarop zij actief en creatief de inwoners van Steggerda daarbij hebben betrokken. Zo is er ook een rondgang geweest in het dorp met behulp van een Warmtecamera en zijn beelden vastgelegd van de zwak geïsoleerde plekken van woningen aan de buiten- en binnenkant. Deze inzichten dragen bij aan de realisatie van volgende projecten, zoals maatregelen middels EPA, energieprestatieadviezen voor leden en niet-leden. De jury is van mening dat de vrijwilligers en de bewoners die bedrijfsmatig betrokken zijn dit met heel veel passie doen, waardoor zij een enorme bijdrage leveren aan een sociale en groene duurzame wereld. Een aantal enthousiastelingen heeft “simpelweg” veel energie gestoken in het bij elkaar trekken van en realiseren met het hele dorp. Dat je daarbij je “huiswerk” zo goed doet, maakt dit project anders dan veel andere – ook mooie – initiatieven voor gezamenlijke verduurzaming”.

=============================================================

=============================================================
Warmtepompen – Rondgang in Steggerda
Nieuwe technieken.
Warmtepompen.
Er zijn drie verschillende systemen:
* water-water warmtepomp
* hybride-warmtepomp
* lucht-water warmtepomp
En wat blijkt?
Alle drie de vormen van het opwekken van warmte met een warmtepomp zijn in Steggerda aanwezig.
Geïnteresseerden maakten eind maart een rondgang door Steggerda om de warmtepompen in werking te zien en te horen van de gebruikers wat hun ervaringen waren.
Meer weten over een warmtepomp?
Een site met zeer veel informatie.
Mocht u daarna nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.
——————————————————————————————————————–

WE-ENERGY GAME

6 Juni donderdagavond om 19.30 uur in de kantine van de Skeelerbaan

GAAT NIET DOOR – VANWEGE HET NIET BEREIKEN VAN HET MINIMALE AANTAL VAN 30 AANMELDINGEN.

——————————————————————————————————————–

Woonachting in de wijk ‘de Meenthe’ in Wolvega?

Download de flyer:
En meld u aan bij:         ecdetoekomst@gmx.com
——————————————————————————————————————–

6 Juni donderdagavond om 19.30 uur in de kantine van de Skeelerbaan

——————————————————————————————————————–

Buurtvereniging “De Meenthe” is nieuwsgierig naar groene initiatieven in de eigen buurt. Onderstaande voorlichtingsavond met spelelement wordt vrijblijvend georganiseerd door Stichting de Duurzame Toekomst voor de wijk.  Tevens informeren wij de wijk over het Postcoderoosproject, dus stel die vragen en weeg, net als bij het onderstaande WE-ENERGY game, uiteindelijk alles tegen elkaar af!

——————————————————————————————————————–

De Meenthe Energieneutraal.

——————————————————————————————————————-

Wij, Stichting De Duurzame Toekomst, zijn benieuwd wat u als buurtbewoner voor mogelijkheden ziet om De Meenthe energieneutraal te maken.

Er wordt in de Meenthe door de vof Samsom, melkveehouder, samen met Energiecoöperatie de Toekomst een Postcoderoosproject gerealiseerd om een eerste stap te zetten naar het lokaal opwekken van elektriciteit. Dit Postcoderoosproject bestaat uit 180 zonnepanelen. Zonnepanelen op het dak van een ander. De overheid garandeert dat iemand 15 jaar lang de energiebelasting terug krijgt over de elektriciteit die door deze panelen worden opgewekt. Voor een zonnepaneel van 250 euro betekent dit 15 jaar lang een uitkering van ca. 30 euro per jaar.

Ook u kunt hieraan deel nemen. Zie volgende artikel voor uitleg over een Postcoderoosproject.
Maar dit betekent natuurlijk niet dat de gehele buurt daardoor energieneutraal is.

Daarom nodigen wij U uit om het WE-ENERGY game te spelen.

Een spel dat al door meer dan 5000 mensen in 8 provincies is gespeeld, één keer eerder in Wolvega bij Home Center. Als buurtbewoners ga je samen proberen de buurt energieneutraal te maken. De één wil dat door isoleren van woningen of het leggen van zonnepanelen op daken.
De ander door het plaatsen van een windmolen of een biovergister.
Samen komen we er wel uit.

Het aantal deelnemers is maximaal 50 personen. De buurtvereniging krijgt als bijdrage voor elke deelnemer aan deze avond 10 euro voor twee AED’s die men aan wil schaffen en ELKE deelnemer krijgt van Stichting de Duurzame Toekomst:

Een stukje van een zonnepaneel*     in het postcoderoosproject                                           dat 15 jaar lang rendement oplevert.

——————————————————————————————————————–

Datum: donderdagavond 6 juni

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Kantine Skeelerbaan Lindenoord

——————————————————————————————————————–
Meld u voor 3 juni aan via email of telefoon bij  Energiecoöperatie de Toekomst:
twaldus@gmail.com of bel Thijs Waldus op 0561-441189.

Informatie over:

loonbedrijf Samsom

We Energy Game

VOL  IS VOL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* maximaal twee per adres * min. leeftijd 16 jaar

================================================================
6 Februari 2019
2e Algemene LedenVergadering van de Energiecoöperatie.Aanvang was 19.30 uur in clubgebouw de Driehoek te Steggerda.

Achter de tennisbanen. Vaartweg 14, 8395PS te Steggerda.

Deze avond zijn de leden bijgepraat over de financiën, de nieuwe projecten en was er een presentatie van de rondgang met de Warmtecamera door Steggerda. Met deze warmtecamera zijn beelden vastgelegd van de zwak geïsoleerde plekken van woningen aan de buiten- en binnenkant. Deze scan leverde hele mooie plaatjes en inzichten op.

Plannen voor 2019:

Realisatie van een tweetal Postcoderoosdaken, een SDE-project, voltooien voorbereiding van een klein zonnepark van één ha., gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, voorlichting over warmtepompen en berekenen van isolatiewaarden en mogelijke maatregelen middels EPA, energieprestatieadviezen voor leden en niet-leden.januari 2019

Aantal leden opgelopen tot 44.

—- Nieuwsbrief ——- december 2018——————————————————————————

Het ontwerp klimaatakkoord

Afgelopen vrijdag 21 december is het ontwerp klimaatakkoord gepresenteerd. Helaas ontbreken nog steeds details over de uiteindelijke regels. Wel zijn ook een aantal dingen duidelijker geworden. De terugverdiensubsidie geldt namelijk ook voor energiecoöperaties met postcoderoos projecten. In de komende drie maanden worden de plannen verder uitgewerkt en doorgerekend. Daarna pas zullen we meer weten over wat er gaat gebeuren.

Wat al wel zeker is: de terugverdiensubsidie gaat beginnen per 2021 en loopt tot 2030. In deze jaren wordt de subsidie langzaam afgebouwd tot nul. Dit kan omdat de verwachting is dat in 2030 de technische ontwikkelingen zo ver zijn dat een subsidie niet meer nodig is. Doel blijft dat de kosten voor zonnepanelen in zeven jaar kunnen worden terugverdiend.

Collectieve aankoop zonnepanelen.

Door het goede nieuws van het klimaatakkoord gaan we vanaf januari weer bezig met het regelen van een collectieve inkoop van zonnepanelen. Heb je al doorgegeven dat je meer wilt weten over de collectieve inkoop van zonnepanelen dan hoor je binnenkort meer. Zou je alsnog meer willen weten stuur ons een bericht.

Belastingdienst.

Goed nieuws voor de postcoderoos op de Vaartweg. Afgelopen week kregen we de definitieve goedkeuring toegestuurd van de belastingdienst. Voor iedere deelnemer gaan we nu elk jaar aan hun energieleverancier doorgeven hoeveel energie de zonnepanelen hebben opgeleverd.

Nieuwe zonnedaken

Ook goed nieuws op het gebied van de zonnedaken. We hebben samen met een dakeigenaar in Sonnega/Wolvega succesvol subsidie aangevraagd bij de provincie voor een volgende postcoderoos zonnedak. De subsidie is onderdeel van het pilot project “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. De dakeigenaar krijgt dan extra subsidie om asbest te verwijderen, mits het dak daarna word gebruikt als postcoderoos zonnedak. Voor ons levert dit ook nog eens het mooie bedrag van 2500 euro op.

Binnenkort zullen we meer bekend maken over de postcode gebieden die mee kunnen doen met dit nieuwe dak en wat de voorwaarden zullen zijn. Nu we afgelopen week de subsidie hebben gekregen zal het dak uiterlijk in september 2019 klaar moeten zijn. Werk aan de winkel dus.

Het is ons ook nog gelukt om opnieuw via het omgevingsfonds van Vermilion Energy een bijdrage te krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe zonnedaken in 2019.

Warmtecamera

De laatste twee weekeinden van januari en misschien de eerste van februari willen we gaan meten met de warmtecamera. Na de jaarwisseling maar voor 12 januari 2019 krijgt iedereen die al heeft aangegeven mee te doen bericht over de details. Wil je alsnog meedoen laat het ons weten.

Stichting ‘De Duurzame Toekomst’

Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het niet altijd even handig is om een energiecoöperatie te zijn. Een energiecoöperatie moet verschillende belastingen betalen, is een bedrijf en maakt winst of verlies, kan niet gemakkelijk samenwerken met vrijwilligers en voor een groot deel van de subsidies komen we niet direct in aanmerking. Op maandag 24 december 2018 richten we daarom een stichting op. De stichting “De Duurzame Toekomst” zal taken uitvoeren voor de energiecoöperatie. De coöperatie kan zich dan blijven concentreren op het helpen van de leden om energie te besparen, op te wekken of te leveren.

Algemene ledenvergadering

6 februari 2019 gaan we de volgend algemene ledenvergadering houden. Iedereen is om 19:30 uur welkom in “De Driehoek” aan de Vaartweg 14 in Steggerda. We zullen jullie uitgebreid informeren over alle lopende zaken en doen ons best om een spreker uit te nodigen. De agenda en de notulen van de vorige vergadering sturen we half januari door.

————————————————————————————————————————

EERSTE POSTCODEROOSPROJECT GEOPEND!

Onder het toeziend oog van de leden van de energiecoöperatie De Toekomst, de wethouders Hanneke Zonderland en Jack Jongebloed en diverse raadsleden, vond de openingshandeling plaats. Dakeigenaar Dominicus de Vries startte met een ferme klap op de knop een overzichtsfilmpje van het project, samengesteld door een dorpsgenoot, de jonge Johan Bouwhuis.

Vaartweg

Veertien leden van de coöperatie leveren vanaf deze maand duurzame energie opgewekt op het dak van een loods aan de Vaartweg.

In een toelichting gaven de bestuursleden van De Toekomst aan trots te zijn op dit project: ‘Het is het resultaat van handen in elkaar slaan, de mouwen opstropen en gaan met die banaan.Extra trots omdat het proces hoofdzakelijk door dorpsgenoten en leden van de coöperatie is uitgevoerd, bedrijfsmatig en met ondersteuning van vele vrijwilligers.’

Het project biedt via het leggen van zonnepanelen op het dak van een ander de mogelijkheid zonne-energie op te wekken tegen een billijke prijs.

Er is gekozen voor een zogenaamd Postcoderoosproject, omdat dit fiscale voordelen heeft voor de eigenaren van de zonnepanelen gedurende een periode van 15 jaar.

Postcoderoosproject – Welke postcodes doen mee:

  • 8395; Steggerda – 1055 inw.
  • 8396; Peperga -85 inw.
  • 8474; Oldeholtpade – 1035 inw.
  • 8394; De Hoeve – 410 inw.
  • 8397; De Blesse – 825 inw.
  • 8471; Wolvega    – 11.355 inw.

Zie voor een beknopte uitleg:

Zonnepanelen op het dak van een ander. – Hoe werkt dat?

of voor de volledige uitleg:

Op het dak van een ander

Deze pagina’s zijn ook te bereiken door in het menu bovenaan de pagina eerst naar ‘Zonnedak’ te gaan en vervolgens naar ‘Zonnepanelen op het dak van een ander. – Hoe werkt dat?’ of  ‘Op het dak van een ander’.

Laat ons via de mail ecdetoekomst@gmx.com of telefoon 0561-441189 weten met hoeveel panelen u deel zou willen nemen aan een volgende Postcoderoos. De Energiecoöperatie is op zoek naar nieuwe DAKEN voor de uitvoering van het volgende ZONNEDAK!

Energiecoöperatie ‘De Toekomst’ is opgericht op 29 september 2017.

Het aantal leden groeit snel, er zijn thans 43 leden.

Sinds 7 november kunt U ook energie aankopen via Energiecoöperatie ‘De Toekomst’. Zie daarvoor het tabblad: Energie Afnemen of klik op de volgende link:

Energie afnemen VanOns

Door advisering, begeleiding en deelneming op het gebied van besparen, opwekken en leveren van energie willen wij er voor zorgen dat onze leden bijdragen aan een duurzamere wereld en daar financieel baat bij hebben.

Wist u dat alleen de inwoners van Steggerda jaarlijks al meer dan 1 miljoen euro uitgeven aan energie? Dit geld vliegt onze gemeenschap uit naar multinationals in binnen- en buitenland. Wij willen er voor zorgen dat een gedeelte van dat geld in de regio blijft en bijdraagt aan een betere leefomgeving van onze leden en zorgt voor extra werkgelegenheid.

Wordt daarom lid van Energiecoöperatie ‘De Toekomst’ en bouw mee aan een duurzamere wereld!

Het werkgebied omvat de dorpen: Steggerda, Peperga, de Blesse, Blesdijke, Wolvega, Oldeholtpade, Nijeholtpade, de Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Nijensleek, Eesveen en Willemsoord

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? Zie onder het kopje “Organisatie” bij het tabblad “AVG” (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meest recente berichten