Leden

Het aantal leden is op dit moment 48.

(stand op 22 februari 2019)

Na de Energiemixmethode van donderdagavond 5 oktober is het ledenaantal spectaculair toegenomen van 7 leden naar 21 leden en nadien verder gegroeid naar 48, mede door de Postcoderoosprojecten.

Tijdens de Energiemixmethode hebben de aanwezige inwoners aangegeven op wat voor manier zij het dorp Steggerda energieneutraal zouden willen maken.

Het is nu aan de Energiecoöperatie om handen en voeten te geven aan de visie die tijdens deze avonden gevormd is. De Energiecoöperatie moet onderzoeken wat technisch, financieel en wettelijk haalbaar is en vervolgens door de leden goedgekeurde projecten gaan realiseren.