Op het dak van een ander

Zonnepanelen van de coöperatie

De coöperatie is eigenaar van alle panelen op het gezamenlijke dak. U neemt daarin deel voor een bepaald aantal panelen. Één zoncertificaat komt overeen met één zonnepaneel.

Energiecoöperatie De Toekomst maakt, net als alle zonnecoöperaties, gebruik van de postcoderoos-regeling. Dat is voor u financieel het meest voordelig.

Onderstaande bedragen zijn bij benadering. Ze zullen in de definitieve deelname mogelijk licht afwijken.

Wat kost het?

De aankoopsom van een zonnepaneel is € 250. Dat is éénmalig, daar worden de aanschaf en installatiekosten van de zonnepanelen, de omvormers, de leidingen en alle andere noodzakelijke zaken zoals de notaris etc. van betaald.

Daarnaast betaalt u € 10 per jaar lidmaatschapsgeld/inleggeld (dit is ongeacht het aantal panelen dat u heeft). De leden van de coöperatie zelf bepalen in de algemene ledenvergadering elk jaar de hoogte van het lidmaatschap / de inleg.

Wat levert het op?

Een zonnepaneel van 305 Wp levert per jaar circa 285 kWh aan elektriciteit op. (Mogelijk wel iets meer, maar wij houden 285 kWh aan.)

Voor de deelnemers, betekent dat een korting op de energiebelasting (incl BTW) van € 0,119 per kWh. U ziet dat terug op uw energie jaarafrekening. Er is geen korting op belasting boven uw verbruik en u kunt voor maximaal 10.000 kWh deelnemen.

De coöperatie verkoopt de geproduceerde stroom van het dak aan een energiebedrijf. Hier worden de exploitatiekosten van betaald.

In 2019 zijn de netto opbrengsten per paneel circa € 34,01 per jaar. Bij onze berekeningen gaan wij voor de zekerheid uit van €30,00 per jaar.

Al onze berekeningen zijn gebaseerd op een periode van 15 jaar. De zonnestroom-installatie functioneert daarna overigens nog prima. De dakeigenaar wordt na 15 jaar eigenaar van de installatie.

Rekenvoorbeeld 

In dit rekenvoorbeeld gaan we er vanuit dat we een installatie realiseren van 180 panelen en dat we met 18 leden meedoen. Gemiddeld dus met 10 panelen per deelnemer. Uiteraard kan het aantal panelen van deelnemer tot deelnemer verschillen. U beslist uiteindelijk zelf met hoeveel panelen u deel wilt nemen!

De kosten

De kosten van het project bestaan grofweg uit twee delen:

  1. de kosten van de installatie zelf
  2. de kosten om via de coöperatie het project te realiseren

In het eerste geval kunt u denken aan de kosten van de zonnepanelen zelf en de kosten van de installatie. In het tweede geval gaat het om de kosten voor het onderzoek aan het dak, de kosten van de notaris, de kosten van het kadaster, de kosten van de kamer van koophandel enz. Deze kosten bedragen minder dan 10% van de totale kosten van het project.

De totale kosten van dit project, inclusief BTW, bedragen €55.000. Daarvoor bouwen we een installatie van 180 panelen en alles wat daarbij hoort. Van dit bedrag is bijna €10.000 BTW. De BTW vorderen we na de aanleg, ongeveer drie maanden later, terug. De netto-investering bedraagt dus zo’n €45.000 euro.

De opbrengsten

Er zijn voor u als deelnemer twee soorten opbrengsten:

  1. Opbrengsten van de coöperatie. Die opbrengsten realiseren wij door de stroom die we opwekken met de zonnestroom-installatie te verkopen aan een Energiebedrijf.
  2. Korting op uw energiebelasting (en de BTW daarover).

Wij verkopen de geproduceerde stroom aan een energiebedrijf. Bijvoorbeeld EnergieVanOns. Zij betalen ons daarvoor een vergoeding. Eénmaal per jaar ontvangt de coöperatie de opbrengsten uit verkoop. Daaruit betalen we eerst de kosten van de coöperatie zoals  verzekering, onderhoud en administratie. De rest wordt uitbetaald op de bankrekening van de deelnemers naar rato van het aantal panelen. Afhankelijk van de vergoeding varieert dit bedrag van € 0 tot €130 per gemiddelde deelnemer met 10 panelen per jaar. In dit rekenvoorbeeld nemen wij dit niet mee. Er worden eerst reserves opgebouwd. Maar het geld blijft eigendom van de deelnemers en zij kunnen zelf over de bestemming beslissen.

Het tweede deel van uw opbrengsten is de korting die u ontvangt op uw energiebelasting. Op uw huidige energienota wordt een flinke energiebelasting geheven over uw elektriciteitsverbruik. Over die belasting wordt ook nog eens BTW geheven! Voor elke kWh die u opwekt via de zonnestroom-installatie van Energiecoöperatie De Toekomst hoeft u helemaal geen energiebelasting meer te betalen. Per gemiddelde deelnemer is dit ongeveer €300,- per jaar.

Per jaar ontvangt u als deelnemer dus circa €300,- voor uw 10 panelen. Daarnaast ontvangt de coöperatie nog een bonus afhankelijk van het  energiebedrijf waar u de stroom van afneemt. Bij Energie VanOns is dat 75 euro per jaar, bij Greenchoice 25 euro per jaar en bij de NUON 0 (nul) euro per jaar. De leden beslissen over de bestemming van deze gelden.

De opbrengst voor een geheel jaar is circa €34,01 per paneel uitgaand van de huidige energiebelasting. Voor de zekerheid gaan wij echter uit van € 30,00 euro per paneel per jaar.

Indien u de panelen heeft aangekocht voor €2.500,-  (10 panelen) duurt het dus ongeveer 8,5  jaar tot u uw investering heeft ‘terugverdiend’. En heeft u dus daarna nog ruim 6,5 jaar gratis stroom!

We hebben deze berekening voor u opgesteld rekening houdende met een minimale vergoeding voor de levering van de elektriciteit door Energiecoöperatie ‘De Toekomst’. En wij hebben gerekend met het energiebelastingtarief van 2019. De hoogte daarvan wordt jaarlijks door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld.We hebben geen rekening gehouden met inflatie (uw geld wordt in de loop der tijd steeds minder waard) maar ook niet met de stijging van de energieprijzen (waardoor onze opbrengsten hoger worden). Alle getallen zijn dus uitgedrukt in de waarde die een euro vandaag voor u heeft.

Risico’s

De risico’s van deelname zijn beschreven in een informatiedocument. Dit is hier te downloaden. De voornaamste risico’s zijn: minder zonuren dan begroot, verlaging van het tarief van de energiebelasting dat door de overheid jaarlijks wordt vastgesteld en een lagere verkoopprijs van de electriciteit dan begroot.

Subsidies

Energiecoöperatie De Toekomst probeert gebruik te maken van subsidie. Daar zullen we de nodige energie in moeten steken om daarvoor in aanmerking te komen. Als we subsidie krijgen heeft dat voor u belangrijke voordelen. Elke €5.000  subsidie voor onze installatie zorgt er voor dat de terugverdientijd een half jaar korter wordt. Des te langer profiteert u dus van ‘gratis’ energie!

Hoeveel stroom zal ik gaan opwekken met mijn zonnepanelen?

Bekijk altijd hoeveel kWh u per jaar verbruikt. Uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh is terug te vinden op uw energierekening.

Als rekenvoorbeeld: bij een jaarlijks verbruik van 3000 kWh heeft u 10 zonnepanelen nodig om uw totale verbruik via Energiecoöperatie De Toekomst te laten produceren. U kunt bij Energiecoöperatie De Toekomst al deelnemen vanaf 1 paneel.

Probeer ook rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen van uw verbruik. Blijf daarom ongeveer 10% onder uw huidige verbruik. Denk daarbij aan gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uit gaan. Ook kan het zijn dat u meer stroom gaat gebruiken, als u gasverbruik inruilt voor meer stroomverbruik (voor oven, koken, boiler, infrarood-verwarming) of wanneer u elektrisch gaat rijden met de fiets of de auto.

Overzicht kosten en opbrengsten bij AANKOOP van de Zonnepanelen voor 250 euro per stuk:

KOPEN              Uw elektriciteitsverbruik in kWh per jaar
 1600 2600 3600 4600 6000 9000
Aankoop
aantal     5    8    12   15    20    30
panelen
Aankoop
kosten  € 1.250 € 2.000 € 3.000 € 3.750 € 5.000 € 7500
Opbrengst
per jaar    € 150   € 240   € 360   € 450   € 600   € 900
Na 15 jaar
Resultaat    € 1000  € 1600  € 2400  € 3000  € 4000  € 6000

Wilt u ook deelnemen in ons tweede zonnedak ?

Dit kan door Uw Naam en Het Aantal Zonnepanelen door te mailen naar: ecdetoekomst@gmx.com

Voor nadere informatie kunt u bellen met 0561-441061.